25e keer bezoek aan het koninklijk paleis

 
De leden van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie overhandigden dinsdag voor de 25ste keer een fruitkorf op het koninklijk paleis.
 
De mand met nieuwigheden van de Haspengouwse fruitbomen werd ontvangen door koning Filip zelf. Al meer dan 40 jaar zet de Keizerlijke Commanderie uit Sint-Truiden zich in voor de promotie van het fruit uit Haspengouw en het Hageland. 
 
 
“De economische toestand is van dien aard, met de Russische Boycot van Belgisch fruit en een dreigende mislukking van het vrijhandelsakkoord met Canada, dat dringend nieuwe afzetmarkten nodig zijn. Maar ondanks de crisis blijven de Belgische fruittelers zoeken naar oplossingen om hun oogst aan een fatsoenlijke prijs te slijten”, vertelde commanderievoorzitter Jos Lacroix aan de koning. “Dat eeuwige optimisme blijft eigen aan de fruitteelt, desnoods vinden ze de fruitteelt opnieuw uit.”
Jef Odeurs gaf uitleg over nieuwe variëteiten in de appel- en perenteelt, over de oogstvooruitzichten en mogelijkheden op de markt. “Als je weet dat één derde van onze peren richting Rusland ging, dan kan je je voorstellen voor welke problemen we nu staan”, zei Odeurs.
 
Aan de problemen van de fruittelers kan de koning weinig doen, die liggen in de handen van de politiek. Hij had wel een luisterend oor naar de verzuchtingen van de Keizerlijke Commanderie en toonde veel interesse in vernieuwingen binnen het fruitareaal die vandaag een hoge vlucht nemen.