De Gouden Appel

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers riep dit jaar (2023) een nieuw initiatief in het leven: DE GOUDEN APPEL.

Tweemaal per jaar zal de Commanderie deze prijs uitreiken aan een instelling, bedrijf, organisatie, horecazaak of dienst die zich verdienstelijk maakt in de promotie van het gebruik van Haspengouws fruit.

Deze prijzen worden toegekend in februari tijdens het jaarlijks kapittel en in september tijdens de Wedstrijd voor de beste fruittob. De Keizerlijke Commanderie kiest een kandidaat-winnaar en onderzoekt of er interesse bestaat voor deze award en of hij/zij bereid is het bewijs van toekenning daarvan zichtbaar aan te brengen. Zowel horecazaken als winkels, bedrijven, instellingen, scholen, verenigingen, organisaties als private personen komen in aanmerking. Om een waardevol kandidaat te vinden, zoekt de Keizerlijke Commanderie naar antwoorden op de vragen:
• Heeft de zaak een meerwaarde voor Haspengouw en het Fruit?
• Worden er speciale fruitgerechten geserveerd, m.a.w. wordt inlands fruit in voldoende mate verwerkt in de keuken?
• Staan er voldoende fruitsappen van plaatselijke origine op de kaart?
• Heeft de zaak een uitgesproken Haspengouwse touch, look of karakter?
• Is de zaak een promotie voor het fruit van onze fruittelers?
• Betrekt de handelaar op specifieke wijze het element “Haspengouw” in zijn zaak bij de inrichting en de vitrineopbouw?
• Is het een handelszaak die typisch is voor de stad en de regio?
• Betekent de zaak een meerwaarde voor Haspengouw en het fruit?
• Gebruikt het bedrijf fruit als tussendoortje voor zijn personeel?
• Heeft het bedrijf van belangrijke waarde voor de fruitteelt en fruittelers?
• Is de handelaar/bedrijf innovatief voor de regio en haar fruitproducten?
• Gaat het om een instelling die zich als fruitvriendelijk profileert
En deze vragenlijst is niet limitatief.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De allereerste award werd in februari 2023 uitgereikt aan traiteur Jan Withofs. Jan is al de derde generatie horeca uitbater in de cafetaria van de vroegere veiling Haspengouw. Grootouders, ouders en nu zelf zijn de het hart van de veiling: daar worden prijzen besproken, oogstvooruitzichten uitgewisseld, problemen besproken tussen pot en pint. Maar de inkapseling van zijn zaak, “Het Veilinghuis” binnen de muren van een fruitcoöperatie maakt dat het fruit van “zijn” fruittelers ook centraal staat in de opbouw van zijn menu.
In het najaar zou de tweede award gegeven zijn aan de Dienst voor Toerisme van de stad Sint-Truiden. Het werk dat zij verzetten ten voordele van stad en regio is schier eindeloos, hun streekproductenwinkel puilt uit van gerechten en dranken van en met fruit. Ze zijn ook steeds meer het eerste aanspreekpunt voor de toeristen die onze mooie stad komen bezoeken. Ook hun speciale band met de Keizerlijke Commanderie is niet vreemd aan deze nominatie: verscheidene evenementen van de Commanderie vinden plaats in de hallen van het stadhuis, ook de locatie van de Toeristische Dienst waarbij we mogen spreken van een vruchtbare samenwerking en kruisbestuiving. In september kon deze uitreiking niet plaatsvinden wegens de drukke agenda, maar dat zal nu gebeuren tijdens de prijsuitreiking van de jaarlijkse fototentoonstelling op 7 april 2024.
 
 
Op 17 februari 2024 reiken we de derde Gouden Appel uit, ditmaal aan de familie Porreye. Fruitteler Piet stampte uit het niets een bloeiend fruitsappenbedrijf, naar hem genoemd, Pipo, Piet Porreye. Dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder zijn vrouw Veerle Van Hoof die, vooral in de bloesemperiode, het bedrijf toont aan de vele bezoekers, maar evenzeer zijn de zonen van Piet, namelijk Dries en Brecht, met het bedrijf betrokken. Zo is er Den Hof, een groentewinkel op de Grote Markt in Sint-Truiden waar het inlands fruit de basis is van een kwaliteitswinkel voor groenten, fruit van bij ons en fruit dat niet uit de regio komt. Want bananen en appelsienen kunnen we nog niet kweken.